Priser

Prisen for alle typer oppdrag er for tiden 295,- per time (fritatt for mva).
Prisen regnes for hvert påbegynt kvarter (15 minutter).

På større oppdrag avtales enten en fastpris eller det gis rabatt.